INFO@ZETI.HR +385 99 421 2828

Zeti nudi kompletnu uslugu montaže i demontaže strojeva te selidbu od mjesta porijekla do konačne destinacije

Zajedno s našim autoriziranim inžinjerima, tehničarima i električarima možemo ponuditi kompletne projekte za nove i rabljene strojeve:

Organizacija JUST-IN-TIME transporta sa minimiranim troškovima i rizicima
Nacrti instalacije sa svim potrebnim detaljima montaže (prostor, plan fundamenta i potrebna oprema)
Demontaža i montaža s pravilnim pokretanjem strojeva uklj. fiksiranje, ravnanje i integraciju u liniju opskrbljivanja
Električno spajanje i isključenje opreme i njena selidba na novu lokaciju