INFO@ZETI.HR +385 99 421 2828

Filter/regulator/podmazivač

Svi novi pneumatski Signode alati se isporučuju sa utikačem za brzo odspajanje. Filter i regulator su potrebni kod svih Signode pneumatskih vezačica. Za pneumatske vezačice i kombinacijske alate potreban je filter-regulator-podmazivač. Ove dodatne spojnice i zračne cijevi dostupne su od Signode kako bi se osigurao optimalan rad.

Preporučene crijevi za zrak pneumatskih alata:
Min: 3.0m x 9.5mm
Preporučena crijeva: 3.0m x 12mm
Napomena: Koristite lagano hidraulično ulje u podmazivaču, kao što je tekuće ulje br. LS-1236 ili ekvivalent.